بلاگفای عزیز! بدون هیچ دلیل مشخصی حدود 300 پست قبلی من رو پاک کرد و بعد از کلی ایمیل و پیگیری هم به جواب نرسیدم که واقعا چرا این اتفاق بیفته و تمامی پست هایی که با کلی زحمت و حساسیت انتخاب و نوشته شده بود باید پاک بشه و ... هیچ!

فقط می تونم بگم متاسفم

 | 
Copyright © e-pray, All rights reserved.
Designed by Behzad